Tauriņš.

Tauriņš.

2014. gada 6. oktobris

E-resursi


Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kad ierastie dzīves, darba un mācību veidi strauji mainās. Mūsdienu cilvēku dzīve nav iedomājama bez tehnoloģijām – nenoliedzami vērojama pāreja uz informācijas sabiedrību, kurai grūtības nerada spēja pārvaldīt milzīgas informācijas plūsmas. Mūsdienu sabiedrībā viss ir atkarīgs no tehnoloģijām - no pieejas datu bāzēm, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām, kā arī prasmēm tās izmantot. Modernais 21. gadsimta skolēns vairs neveic ierakstus dienasgrāmatā, jo viss pieejams e-klasē, nereti nākas sastapties ar to, ka mājas darbi veicami tiešsaistē, piemēram, uzdevumi.lv vai izmantojot citus informācijas tehnoloģijas veidus.
Pedagogs, kurš ir atvērts pārmaiņām, kuram ir  pozitīva attieksme pret jaunām zināšanām un izziņas darbu, izmantos visas iespējas, lai pilnveidotu savas zināšanas IKT izmantošanā. Mūsdienīgs skolotājs, izvērtējot situāciju, noteikti ies laikam līdzi, savas prasmes un iemaņas IKT izmantošanā produktīvi realizēs mācību procesā, kas savukārt veicinās skolēnu motivāciju un zināšanas.

Lūk, dažādu e-resursu adreses!

                  Lai veicas!