Tauriņš.

Tauriņš.

2016. gada 23. oktobris

IKT loma izglītībā

Mūsdienu izglītības sistēmā svarīgi ir apzināt skolēnu izglītības vajadzības un to nodrošinājuma iespējas. Liela uzmanība jāvelta radošā potenciāla attīstībai un radošu pieeju īstenošanai mācību procesa organizācijā un pašā mācību procesā. Straujā tehnoloģiju attīstība izvirza jaunas prasības arī izglītībai un it sevišķi pedagogam. Pedagogam ir jābūt atvērtam jaunajām mācību metodēm un jāprot mācību metodes izvēlēties atbilstoši skolēnu vajadzībām un spējām. Mūsdienīgā pedagoģiskajā procesā aktuāla ir prasme organizēt radošās darbības attīstības principus, izmantojot IT resursus un tehnoloģijas.
            Ir sakrājies ideju un darbā pārbaudītu materiālu klāsts, tādēļ piedāvāju interesentu grupām padalīties ar idejām. 
Varu novadīt nodarbības par šādām tēmām:

  • Vizuālās animācijas filmas kā efektīvs un radošs darba veids latviešu valodas stundās.
  •  Interaktīvo sienu veidošana un izmantojums mācību procesā, ārpusstundu pasākumos un mājas darbu realizācijā.
  • Interaktīva spēle kā viens no mācību paņēmieniem mūsdienīgā latviešu valodas stundā.
  •  Interaktīvo rīku izmantošanas iespējas mācību procesā.


Mūsdienās veiksmīgā pedagoģiskajā situācijā ir nepieciešama jauna metodoloģija, kas sekmētu bērna motivāciju mācīties. Nepieciešams apzināt un izmantot IKT iespējas mācību procesā.


Mg.philol., Liepājas Valsts valodas MA vadītāja, latviešu valodas un literatūras skolotāja Dace Okmane
epasts - dace.okmane@gmail.com

2014. gada 6. oktobris

E-resursi


Mēs dzīvojam pārmaiņu laikā, kad ierastie dzīves, darba un mācību veidi strauji mainās. Mūsdienu cilvēku dzīve nav iedomājama bez tehnoloģijām – nenoliedzami vērojama pāreja uz informācijas sabiedrību, kurai grūtības nerada spēja pārvaldīt milzīgas informācijas plūsmas. Mūsdienu sabiedrībā viss ir atkarīgs no tehnoloģijām - no pieejas datu bāzēm, informācijas un telekomunikāciju tehnoloģijām, kā arī prasmēm tās izmantot. Modernais 21. gadsimta skolēns vairs neveic ierakstus dienasgrāmatā, jo viss pieejams e-klasē, nereti nākas sastapties ar to, ka mājas darbi veicami tiešsaistē, piemēram, uzdevumi.lv vai izmantojot citus informācijas tehnoloģijas veidus.
Pedagogs, kurš ir atvērts pārmaiņām, kuram ir  pozitīva attieksme pret jaunām zināšanām un izziņas darbu, izmantos visas iespējas, lai pilnveidotu savas zināšanas IKT izmantošanā. Mūsdienīgs skolotājs, izvērtējot situāciju, noteikti ies laikam līdzi, savas prasmes un iemaņas IKT izmantošanā produktīvi realizēs mācību procesā, kas savukārt veicinās skolēnu motivāciju un zināšanas.

Lūk, dažādu e-resursu adreses!

                  Lai veicas!

2014. gada 23. marts

Domāšanas māksla

  Skaistums atrodams tā saskatītāja acīs. Arī gudrība nav privātīpašums, tā izplatās domāšanas telpā - starp domājošiem cilvēkiem. 

Kāpēc domāšana ir svarīga? / Signe Mežinska / Visa dzīve ir nesaraujami saistīta ar domāšanu. Vērīgam cilvēkam ikviena diena sagādā pārsteigumus - par negaidītām idejām, kas dzimst prātā, par brīvību, ko sniedz doma, par iespēju neierobežotību. Brīnīties nozīmē atteikties no pašsaprotamības un ikdienišķības pasaules uztverē. Iesācēja prātā arvien ir daudzas iespējas, bet pieredzējušu domātāju prātā tikai dažas. Filosofisks nemiers neļauj pašsaprotami pieņemt pastāvošos likumus vai sabiedrībā valdošās normas, bet gan kritiski vaicā pamatojumu  iespējām uzlabot. 

 Pastāvīga domāšana nepieciešama, lai kļūtu par individualitāti, personību, sevi pašu. Kritika no grieķu vārda, kas nozīmēs – spriest un vērtēt. Kritiski domāt nozīmē kaut ko analizēt, spriežot par vērtību, patiesumu un derīgumu.


  Nedomāšana nav muļķība, bet gan negribēšana to darīt.
 Šodien informācijas aprite notiek ļoti strauji, daudz pretrunīgu apgalvojumu cīnās par vietu uzskatu sistēmā. Laba domāšana nozīmē prasmīgu informācijas lietošanu.

  Domāšana ir process kā dzirnavas, bet svarīgāks par procesu ir ko liec malt. 

   Informācijas apjoms nerada izpratni, dzīves gudrību. Katram savs ceļš. Vienam, lai izdarītu secinājumu vajag daudz zināšanu, bet otram pietiek ar mazumiņu.   Tas, kas ir nepareizs tev, varbūt pareizs citam, raugoties no sava skatu punkta. Cilvēks vispirms domā emocionāli, pēc tam elastīgi un analītiski.

 Domāšanas spēju var attīstīt uz 3 vaļiem - lasīt, rakstīt un runāt. Lasot nodarbini savu domāšanas sistēmu, rakstot fiksē savu domu, sakārto tās, lai varētu citiem pavēstīt. Runāšana ir būtisks process, jābūt viedoklim, ko pavēstīt, ar vēlēšanos vien nepietiek. Jāmācās domas ietērpt, lai citiem būtu interesanti.

  Cilvēks ikdienā domā dažādos līmeņos - kritiski, analītiski, emocionāli - tie jālieto atbilstoši situācijām.

  Domāšanas veids dažādos dzīves posmos mainās. Vienmēr ir jārēķinās, ka līdzās tavam viedoklim var būt cits un nebūt nepareizs.

  Likumi ir kādas sistēmas ietvaros, bet ja gribi būt pārāks, tev sevi jāveido ārpus sistēmas ierobežojumiem. Jāspēj domāt tālāk, plašāk, dzīvē izvirzās tie, kas jau skolā domā pāri sistēmas robežām. 
  Svarīgi nebaidīties domāt atšķirīgi, meklē radošus risinājumus. Ja esi precīzi iemācījies, tad atbildi to, ko zini, nevis aktīvi domā un tā nenonāc līdz savam secinājumam. Ja nezini formulu, tad sāc aktīvi domāt, kāpēc tā ir. Svarīgs ir mērķis un motivācija. Nebaidies paust savu viedokli, jo nav pareizu un nepareizu domu, viennozīmīgi pareizas atbildes, nav melns vai balts, pareizs un nepareizs. Kā to iemācīties - vienkārši nebaidīties!                                                          
 (failiem.lv)


  Man rokās nonāca kāds materiāls, kura autoru gan nezinu. Es to mazliet pielāgoju un nu ir izmantojams, kā gana labs līdzeklis domāšanas attīstībai un interesantai stundai.Pie galvenajām domāšanas operācijām pieder analīze, sintēze, salīdzināšana un vispārinājums - tas viss te iespējams.
Materiālu skatīt šeit:
P.S.


Pielietojumu  iespējams variēt, piemēram, izveidot rindu, pēc tam likt vizualizēt, varbūt uzdevuma veicēji var  iejusties kādā no minēto tēlu lomām, iesaistīties dialogos, veidot plašāku situācijas aprakstu – kur tas notiek? Kāpēc cilvēki stāv rindā? u.tml.

Ja cilvēks vēlas ko izdarīt, viņš meklē iespējas, ja nevēlas - iemeslus.
2014. gada 21. marts

Domāšanas cepures

    Galvenās grūtība, ar ko cilvēks saskaras domāšanas procesā ir apjukums, jo vienlaicīgi tiek iesaistītas emocijas, informācija, loģika, cerības, radošais gars. Šo sadursmes procesu var pielīdzināt žonglēšanai ar pārāk daudz bumbiņām. Edvards de Bono piedāvā vienkāršu risinājumu – cilvēks vienlaicīgi nevar darīt vairākas lietas, tāpēc ir jānošķir emocijas no loģikas, radošums no informācijas un pozitīvā domāšana no kritikas.
   Lai uzlabotu domāšanas efektivitāti Edvards de Bono radīja “sešu domāšanas cepuru” metodi. “Uzliekot galvā” vienu no cepurēm tiek aktivizēta noteikta tipa domāšana. Autors izmanto cepuri kā domāšanas metaforu, jo kultūrā ir iesakņojusies asociācija starp domāšanu – galvu – cepuri. Cepure ilustrē lomu, kuru esam uzņēmušies konkrētā brīdī. Cepuri var viegli uzlikt, noņemt un tā ir visiem pamanāma. Tāpat ir ar domāšanas veidu, kuru izmanto cilvēks. Uzvelkot cepuri, uzsvaru liek uz krāsu vai stilu; izvēloties domāšanas veidu, uzsvars tiek likts uz procesu un mērķi.                             ( www.radosumapils.lv)

Es piedāvāju savu skatījumu domāšanas cepuru aspektā!

Ieskatieties šeit:

2014. gada 12. marts

Stress un mēs

Jēdziens „stress” šodien pieder mūsu ikdienai un attiecas tik pat kā uz visām dzīves jomām - stress darbā, brīvā laika stress, eksāmenu stress, stress ģimenē vai ar draugiem – tie ir tikai daži piemēri. Pārslodzes, bezpalīdzības un nomāktības sajūtas pavada pikts garastāvoklis, nervozitāte un steiga. Nereti parādās arī izteiktas fiziskas reakcijas. 

Tautas valodā arī ir daudzi izteicieni: „man apstājās sirds”, „man kaut kas ir uz sirds”, „man ir līdz kaklam”, ”man sagriezās kuņģis” u.c. 

Sākotnēji jēdziens „stress” nāk no rūpniecisko materiālu izturības pārbaudēm. Ar to apzīmēja materiālu noslogojamību attiecībā uz vilkšanu un iestiepumu. 1936. gadā Hans Selje (Hans Selye), ungāru izcelsmes austriešu-kanādiešu mediķis, pārņēma angļu vārdu „stress” no fizikas, lai ar to apzīmētu „nespecifisku ķermeņa reakciju uz dažādām prasībām”. Viņš ir uzskatāms par stresa izpētes tēvu.                       

( izmantots - http://stresaprofilakse.lv/Kas-ir-stress.php)

Antistresa RECEPTE!


http://www.slideboom.com/presentations/948140/stress

2014. gada 22. februāris

Iedvesma...

    Dienas steiga un aizņemtība ierauj savā virpulī un nereti pietrūkst apstāšanās, ieklausīšanās sevī. 
     Man šķiet, ka mūsdienu steidzīgā laikmeta un tehnoloģiju pārņemtajam cilvēkam pietrūkst patiesu pozitīvo emociju -  nesamākslota, dzīvīga smaida, iedrošinoša vārda, kāda nieka, kas sasilda sirdi un rada prieka dzirksti.
    Es atradu šādas jaukas rindiņas:
Novēlu Tev pārsteigumu, kas rada prieku,
Prieku, kas rada iedvesmu;
Iedvesmu, kas iepriecina draugus,
Draugus, kas sagādā pārsteigumus!

 Un tagad pārsteigums! Šie paši vārdi netradicionālā veidā! 

                   Mans sveiciens Jums!

2014. gada 18. februāris

Interesants un saistošs video

  Dzīve ir pilna dažādu pārsteigumu un saistošu piedzīvojumu.Nesen Liepājas Radošo kursu ietvaros man bija iespēja ieraudzīt pārsteidzoši aizraujošu video.Ko gan cilvēki mūsdienās neizdomā! 
 Esmu jau izdomājusi, kā šo video izmantot savās stundās. 
 Varbūt arī kādam no Jums noder ierosmei.